Дейности по поддръжка и обслужване на резервоари

Дейности по поддръжка и обслужване на резервоари


Освен възможността за инсталиране и пускане в експлоатация на резервоари на световен мащаб, GENMOD SERV® предлага и услуги по: инспекция, поддръжка, рехабилитация и ремонт. От съществено значение е системите, оборудвани с резервоари да бъдат управлявани правилно и редовно проверявани, за да се поддържа високо ниво на производителност.

Нашата фирма Ви съдейства чрез предоставяне на услуги по инспекция и правилна поддръжка, за да се гарантира, че системата остава в оптимални функционални условия, независимо от типа и марката на притежавания резервоар.

йностите по поддръжка и сервиз се поддържат изцяло от нашия екип от инженери. Консултирането се предлага за наличните системи от инсталации, за да съответстват на националните и международните стандарти в сила, включително подобряване и добавяне на спомагателни съоръжения.

Нашите специалисти работят в съответствие с международните стандарти, като предлагат анализ и подпомагане при проектирането на цялата гама ъпгрейди за резервоари.

Като се грижите за Вашите резервоари и като се уверите, че имате специфична програма за поддържане е важно, тъй като малките проблеми могат да се влошат и да станат големи проблеми. Свържете се с нашия екип за повече информация.

Списък на услуги, предоставяни от нашия екип:

  • инспекция на резервоара / констатация
  • почистване-измиване на резервоари
  • рехабилитация на резервоари
  • основен ремонт (отвътре / отвън)
  • aдобавяне на допълнителни компоненти (нивомери, индикатори на температура, SCADA алармена система, страничен достъп, други хидравлични връзки)
  • замяна на компоненти (геомембрани, потопен отоплител, хидравлични връзки, метални гривни и др.)

GENMOD SERV® - Услуги за поддръжка на галерия с изображения и сервиз на резервоари

ro UK DE FR