Услуги

Дейности по поддръжка и обслужване на резервоари


Освен възможността за инсталиране и пускане в експлоатация на резервоари на световен мащаб, GENMOD SERV® предлага и услуги по: инспекция, поддръжка, рехабилитация и ремонт. От съществено значение е системите, оборудвани с резервоари да бъдат управлявани правилно и редовно проверявани, за да се поддържа високо ниво на производителност.

Нашата фирма Ви съдейства чрез предоставяне на услуги по инспекция и правилна поддръжка, за да се гарантира, че системата остава в оптимални функционални условия, независимо от типа и марката на притежавания резервоар.

252

ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ

7

ГОДИНИ НА ДЕЙНОСТ

500+

ПРОЕКТИ

20

СПЕЦИАЛИСТИ

Дейности по поддръжка и обслужване на резервоари


Освен възможността за инсталиране и пускане в експлоатация на резервоари на световен мащаб, GENMOD SERV® предлага и услуги по: инспекция, поддръжка, рехабилитация и ремонт.


Хидроизолация на резервоар


Компанията GENMOD SERV® Ви предлага хидроизолация на резервоара с геомембрана от EPDM или от BUTYL. И двете са гъвкав синтетичен материал, идеален за хидроизолация на резервоари, като също така има подобни свойства.Дейности по противопожарна защита


Дейности за монтаж и поддръжка на системите и инсталациите за ограничаване и гасене на пожари.


ro UK DE FR