Продукти

Обект на дейност

Цилиндричните метални резервоари са изработени от поцинкована стомана, неръждаема стомана, встъклена стомана (стомана, сливана със стъкло) или алуминий.Цилиндрични метални резервоари


Цилиндричните метални резервоари са изработени от поцинкована стомана, неръждаема стомана, встъклена стомана (стомана, сливана със стъкло) или алуминий.Правоъгълни метални резервоари


Тези резервоари са одобрени за съхранение на питейна вода и сертифицирани за системите за противопожарна защита с пръскачки.
Встъклени метални резервоари


Съхранението на водата и на отпадъчната вода са основните приложения за встъклените резервоари.Принадлежности за резервоари


GENMOD SERV® Ви предлага пълна гама подсистеми и резервни части за метални резервоари


Сертификати


ro UK DE FR